Kontakt

Obchodné meno: Motivation-Man s.r.o.
IČO: 51275341
Miesto podnikania: Luhačovická 21, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika
Telefonický kontakt: +421 902 659 288
Emailový kontakt: obchod@motivation-man.sk

Zapísaný: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
IČO: 51275341
Číslo účtu: 2201603309/8330
IBAN: SK95 8330 0000 0022 0160 3309
Bankový útvar: FIO Banka