Cookies

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení
(vrátane tabletu) sa pri jej prehliadaní vytvorí malý textový „cookie“ súbor. Ak tú istú stránku
navštívite znova, vďaka súboru cookie sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás takáto stránka
„spozná“ a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej
reklamy alebo vám umožní vstup bez opätovného zadávania hesla. V prípade vypĺňania
identifikačných údajov vám súbory cookies ponúknu doplnenie údajov vyplnených už pri
predchádzajúcich návštevách tohto webového prostredia a v nadväznosti na tieto informácie
sa vám zobrazí relevantný obsah a ponuky pre vaše predpokladané aktivity a služby, ktoré
by ste mohli využiť.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti našich webstránok prostredníctvom
služieb ako napríklad google analytics, google adsense, facebook, linkedin a iné. Ide
o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich
návštevníci tieto stránky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje
o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Právny základ spracúvania údajov z cookies
ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka nášho webového
prostredia, pôjde o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme
disponovať právnym základom. Jedným z právnych základov môže byť súhlas ako dotknutej
osoby a druhým môže byť oprávnený záujem prevádzkovateľa – našej spoločnosti – najmä
pri sledovaní vašich aktivít a ich vyhodnocovaní v nadväznosti na to, že vám chceme
ponúknuť čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri vašich aktivitách a v zmluvnom
vzťahu s našou spoločnosťou vrátane priamej reklamy.

Aké cookies vyhodnocujeme?
Základné súbory cookies – tieto súbory umožňujú používanie základných funkcií ako
napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto
cookies zakážate, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
Perzistentné cookies – slúžia na identifikáciu vami preferovaných aktivít, ktoré vedome
vykonáte na našich stránkach.
Prevádzkové cookies – tieto cookies slúžia na analýzu správania návštevníka webovej
stránky a následne na zlepšovanie funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete,
nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
Reklamné súbory cookies – slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy
vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov.
Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú
nemáte záujem.
Cookies tretích strán – vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako google analytics,
google adsense, facebook, linkedin a ďalší. Tieto služby sú integrované do našich stránok,
pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné. Pravidlá používania si môžete
dohľadať na stránkach týchto spoločností. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne
často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

Aké údaje o vás môžeme vyhodnocovať?

– Informácie o vašej návšteve nášho web sídla (stránky www)
– Informácie o ip adrese pripojenia, údaj o prehliadači, ktorý používate
– Informácie o vašej aktivite na našej stránke

Automatizované rozhodovanie a profilovanie
V našom prostredí nedochádza k spájaniu uvedených aktivít na našej stránke s vašou
osobou a teda automatizované spracúvanie nemá vplyv na vaše práve a slobody. Rovnako
pri spracúvaní vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

Ako skontrolovať nastavenie cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na
stránke aboutcookies.org. môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo vašom počítače
a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.
Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak
funkcionalite cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať.
V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií získaných
prostredníctvom cookies, a teda k problému s prihlásením sa. Návod na odstránenie
všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete nižšie.
Návod na vymazanie cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch:
– Internet Explorer https://support.microsoft.com/sk-sk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
– Safari https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
– Opera https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
– Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/sk/kb/odstranenie-cookies
– Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania?
Údaje z prehliadania uchovávané podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich
systémoch.